Ana Sayfa / Çalışma Konuları / İCRA İFLAS HUKUKU AVUKATI İSTANBUL

İCRA İFLAS HUKUKU AVUKATI İSTANBUL

İCRA İFLAS HUKUKU

 

İCRA TAKİBİNDE AVUKATIN ALACAKLIYA FAYDALARI

İcra takibinde bilinmesi gereken en önemli husus icra açılmasını isteyen müvekkilin bu alacaktan ötürü bir mağduriyet yaşadığı gerçeği unutulmamalıdır. İcra takibinde alacak bakiyesine bakılmaksızın eğer kişi veya kurum borçludan alacağını tahsil noktasında sıkıntı yaşamış ise ve bu alacağa göre yapılan planlamaların aksadığı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkar. Burada 5 Bin TL bir kişi için büyük bir rakam iken öteki taraftan 5 Milyon TL gibi bir alacakta söz konusu olabilir. Burada borcun büyük veya küçüklüğünden ziyade mevcut alacağın tahsil edilememesi en önemli husustur. Bu noktada icra avukatı ile süreç yürütüldüğünde kazanımlar şunlar olacaktır.

 • Hukuki olarak süreç emin ellerde olacaktır.
 • Süreç alacağın tahsiline yönelik hızlanacaktır.
 • Daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına adımlar atılacaktır.
 • Kurum veya şahıs ayırmadan müvekkilin alacak tahsiline gidilecektir.
 • Müvekkil alacaklı ise ona göre işlemler yapılır.
 • Müvekkil borçlu ise borç dosyasına bakılarak karşı taraf ile görüşmeler yürütülür.
 • İcra dairesinde takipler açılır.
 • İcra takiplerinde kişilerin mal varlıkları veya nakit akışlarının tespiti yapılarak sürece devam edilir.
 • İcra takiplerinde eğer süresinde tahsilat yapılamaz ise yenileme işlemleri yapılır.
 • Borçlunun tüm süreçleri takip edilerek kişi veya kurumun alacağı tahsil edilerek dosyalar kapatılır.

İCRA AVUKATININ MÜVEKKİLE KARŞI SORUMLULUKLARI

İcra avukatı olarak faaliyette bulunan kişinin vekâletini aldığı müvekkile karşı da sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları yerine getirerek avukat aslında müvekkilin hakkı olanı alması noktasında çalışmalar yürütür.

 1. Müvekkilin alacaklı olduğu kişi ile iletişime geçerek tahsilat yapmak.
 2. Borçlu olan kurum veya şahsın tutumuna göre davaya gitmek. (Ödeme yapılırsa veya yapılmaz ise)
 3. Ödeme borçludan yapılmadığı durumlarda beklemeden icra takibi sürecine geçmek.
 4. Müvekkil olan kurum veya şahsın hakkını dosya bitene kadar savunmak.
 5. Borçlunun mal varlıkları üzerinde işlemlerin yapılması
 6. Mal varlıklarının satışa çıkarılması
 7. 5 ve 6 maddedeki işlemlerin ardından alacağın tahsiline geçilmesi.
 8. Rehin veya ipotek söz konusu ise bunların üzerinden alacak takiplerini yürütmek.
 9. Karşılığı olmayan çeklerin süreçlerine bakmak
 10. Art niyet taşıyan icra davalarının itiraz süreçlerini yönetmek
 11. Müvekkilin haciz sürecindeki isteklerini anlayıp davası bitene karar iletişim kurup süreci olabildiğinde en kısa sürede tamamlamak.

İcra dosyalarına bakan icra avukatının görevleri bunlar ve bu maddelerin eş benzerlerini kapsarken aynı zamanda bu süreci yürüten avukat bey veya avukat hanımında bazı niteliklere sahip olması işleri kolaylaştıran bir faktördür.

İCRA AVUKATININ İŞ BİTİRİCİLİĞİ

İcra dosyaları genelde hukuk fakülteleri nezdinde veya avukatlığa adım atarken stajyerlik döneminde avukatların en sık takip ettiği dosyalardır. Ancak bilinmeyen bir durum olarak aslında icra Türk Hukukunda ekonomik anlamda en fazla maddiyatın döndüğü ve aslında stajyer avukatların değil alanında uzman ve deneyim sahibi kişilerin yapması gereken hukuk dallarından biridir. Bu nedenle icra takipleri yapan avukatın şu niteliklere sahip olması işleri kolaylaştıracaktır.

 • Çözüm odaklı çalışma
 • Öncelik sırası belirleyebilmek
 • İşleri yönetebilmek
 • Mesleğin gereklerine uygun hareket etmek
 • Diksiyon ve iletişim noktasında üst seviyede olabilmek
 • Dosya incelemelerinin tüm alanlarına hakim olmak
 • Sıkıntılı durumlarda motivasyon kaybı yaşamamak ve olabildiğince en iyi sonucu hedeflemek
 • Dosyalardaki en ince detayı gözden kaçırmamak
 • İyi iletişim ile karşısındakini ikna edebilmek vb.

Tüm bu meziyetler avukatın işleri yürütmesinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

İCRA AVUKATININ İCRA DOSYALARINDAKİ FAALİYETLERİ

İcra dosyalarını takip eden avukat alacaklı ve borçlu için görümeler yapar. İcra dosyalarına bakan avukat bazen alacaklı tarafın vekilliğini yaparken bazen de borçlu tarafın vekilliğini yapmaktadır. Avukat hangi tarafa hizmet veriyorsa o tarafın sıkıntılarını göz önüne alarak işlem yürütür. Örneğin borçlunun vekili ise borçta bir sıkıntı var mı açılan takip usulüne uygun mu veya farklı bir durum var mı gibi süreçleri yönetir. Alacaklıya hizmet veriyorsa alacaklı olan kişi veya kurumun talebine göre ilamlı icra veya ilamsız icra takibi yapar. İcra süreçlerini başlatıp dosyaların takipleri ile ödeme alma noktasında çalışmalar yürütür. İcra takiplerinde en önemli konu olan tebligatların teslimleri borçlunun alıp almadığı gibi mevzuların takiplerini yerine getirir. Borçlu borcundan resmi yollarla haberdar olduktan sonra yine ödeme yapılmaması durumunda icra yolu ve haciz işlemleri süreçleri başlatılır. Haciz sonrası haczedilen malların satışı ile alacak tahsili yoluna gidilir. Ayrıca avukat satış ihalelerine katılır. Borçludan alacağın iflas yolu ile tahsili süreçlerine müdahil olunur. 

İCRA AVUKATINDAN YARDIM VEYA DESTEK ALMAK

Avukatlar genel olarak hukuki sorunlar ortaya çıktığında kişi veya kurumlara destek ya da diğer adı ile danışmanlık verirler.  Danışmanlık hizmetlerinde genelde şu konular ön plana çıkar.

 • Borçlu iseniz durum tespitiniz.
 • Alacaklı iseniz dosyanızda neler yapılabilir.
 • Açılan icra takiplerine itirazlar
 • İcraya itiraz süreleri
 • Alacaklı iseniz tahsil için neler yapılır.
 • Hangi davalar açılabilir vs. gibi aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını uzman ekibimiz ve icra avukatlarımızdan dan alabileceksiniz.

İCRA HUKUKUNDA DAVA VE TÜRLERİ

 1. Alacak tahsili
 2. İcra takibi açılması
 3. Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 4. Maaş haczi yapılması: Borçlu olan kişiye karşı açılır. Çalıştığı kuruma tebligat ile borcu haber verilerek alacaklı adına kesinti istenir.
 5. Karşılıksız çek davaları: İş dünyasında en çok karşılaştığımız konulardan biri de karşılıksız çek davalarıdır. Eğer borçlu olan kişinin hesabı çek tutarını karşılamıyorsa burada devreye karşılığı olmayan çekten kaynaklı ceza davası ve çek bedelinin tahsiline yönelik çalışmalar yapmaktayız.
 6. Menfi tespit ve istirdat davaları: Borcu olmamasına rağmen yeniden borcun ortaya çıkması sonrası açılan dava ile borçlu olmadığının ispatı ile birlikte ödenen bedelin geri istenmesi durumlarıdır. İstirdat davası ise borcu olmayan şahıs kendisine acılan icra takibine itiraz etmiyor. Sonrasında borcu ödedikten sonra bu davayı açabilmektedir.
 7. Borca itiraz, imzaya itiraz, takibe itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi: Süresi geçmeden bu işlemler borcu olmadığını düşünen kişinin bilgilerine dayanılarak avukatlarca yapılır.
 8. İtirazın iptali davaları:
 9. İtirazın kaldırılması davaları:
 10. İhtiyati haciz işlemleri: Aslında bunun diğer adı mal kaçırmanın önüne geçmektir. İşin ehli bir icra avukatı ile çalışıldığı takdirde bu alanlarda sorunsuz bir hizmet almak mümkün olacaktır.
 11. Cari hesap alacağı takibi ve itirazın iptali davaları: Alacağınızın teminat altına alınmayan kısmı için acılan icra takipleridir.
 12. Nafaka borcu ve icra süreci: Ülkemizde en fazla tartışılan konulardan biri de bu husustur. Boşanma sonra ortaya çıkan bu durum ve sonrasında ciddi problem yaşamamak için avukat desteği almanızı önermekteyiz.
 13. Çocuk Teslimi İcra Süreci: Boşanma sonrası velayet hakkı olmayan anne veya babadan birinin çocuğu icra yolu ile görmesi süreci de mevcuttur. Eğer velayet hakkı olan kişi çocuğu diğer bireye göstermiyorsa burada çocuk teslim icrası devreye girmektedir.
 14. Tasarrufun İptali Davası: Bu aslında “danışıklı” yapılan alacaklının hakkını almaması için yapılan mal kaçırma işlemlerinin iptali için acılan davadır.
 15. İcra Yolu ve İstihkak Davası: Borçlunun malları haczedilirken bazen 3. Şahıslarında mallarına haciz gelebilmektedir. Bu durumda ayrım yapılması için bu dava açılır.
 16. İlamsız İcra: Sık sık duyduğumuz vatandaş olarak ancak tam olarak ta bilinmeyen bir durumdur. Genel açıklaması ise para veya teminat alacağıdır. İlamsız icra genel haciz yolu ile yapılır ayrıca kiralanan mülkün tahliyesi içinde ilamsız icra takibi açılabilmektedir.


Diğer Başlıklar : istanbul icra avukatı, icra haciz avukatları bakırköy, en iyi icra avukatları, haciz avukatları telefonları

 


Kategori : REHBER KONULARI

Anahtar Kelimeler:
icra Takip Avukatı istanbul Beylikdüzü icra Avukatları Esenyurt icra Avukatı Küçükçekmece Avukat Başakşehir en iyi icra Avukatı Avcılar Bakırköy Bölgesinde yüzyüze tüm Türkiye'de Online hizmet vermekteyiz.