Ana Sayfa / Makaleler

Makaleler

ADLİ YARDIM
ADLİ YARDIM

Devamını Oku


AVUKATLIK MESLEK KURALLARI
Avukatlık Meslek Kuralları

Devamını Oku


AVUKATLIK KANUNU
AVUKATLIK KANUNU

Devamını Oku


Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi
Müvekkilim ve ailesi müştekinin ya da suçtan başkaca zarar gören varsa bu kişilerin zararları...

Devamını Oku


Savcılık Dosyasını İnceleme Talebi
UYAP üzerinden Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak gönderebilmemiz...

Devamını Oku


Veraset İlamı Beyan Dilekçesi
Tarafımızca, ……………'e ait veraset ilamının düzenlenmesi için

Devamını Oku


Süre Tutum Dilekçesi
Sayın Mahkemenizce yukarıdaki dosya numarası ile görülüp karara bağlanmış olan dosyamızda verilen hukuka ve kanunlara aykırı karara karşı İstinaf Kanun Yoluna başvuracağımızdan...

Devamını Oku


Mazeret Dilekçesi
Mesleki mazeretimin kabulü ile, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine, yargılamaya son verilmesi halinde sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini...

Devamını Oku


Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Beyan Dilekçesi
Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve resen dikkate alınacak sebeplerle...

Devamını Oku


İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf'a Başvuru Dilekçesi
Dosya içeriği ile de sabit olduğu üzere; sanıkların ortağı ve yetkilisi olduğu …………….. Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı şirket merkezi adresine tarafımızca hacze gidildiğinde; adresin kapalı...

Devamını Oku


Boşanma Dava Dilekçesi
Davacı kadın, davalının ailesinin oturduğu yerde, üst katında...

Devamını Oku


İşçilik Alacaklarının Tahsili Talepli Alacak Davası
İşçilik alacaklarının tahsili talepli alacak dava.....

Devamını Oku


Kira Tespit Dava Dilekçesi
Davalı sözlü kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu...

Devamını Oku


2022 TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER KAYBI
Değer kaybı aracınızın geçirmiş olduğu kaza sonrası ikinci el piyasa fiyatının düşmesidir. Kaza geçiren aracınız çok iyi şekilde onarıma tabi tutulsa dahi değerinde bir azalma olacaktır...

Devamını Oku


Senet ve Çek İcra Takipleri Örnek Formu
PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE

Devamını Oku


BOŞANMA DAVASI- ÖRNEK KARAR
AİLE MAHKEMESİ DAVACI : C VEKİLİ : Av. DAVALI : E DAVA : Boşanma Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile,tarafların …

Devamını Oku