Ana Sayfa / Blog / Süre Tutum Dilekçesi

Makaleler

Süre Tutum Dilekçesi

19.03.2022

……………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

 

DOSYA NO         : …./…. Esas

KATILAN              :

VEKİLİ                   : Av. Hilal SİVRİ

KONU                   : Süre Tutum Dilekçemizin Sunulması.

AÇIKLAMALAR  :

 

Sayın Mahkemenizce yukarıdaki dosya numarası ile görülüp karara bağlanmış olan dosyamızda verilen hukuka ve kanunlara aykırı karara karşı İstinaf Kanun Yoluna başvuracağımızdan gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar işbu süre tutum dilekçemizin kabulüne karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim…../…../…..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Katılan Vekili

                                                                       AV. HİLAL SİVRİ


Etiketler : Süre Tutum Dilekçesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Nedir Hukuk Süre Tutum Dilekçesi Süre Tutum Dilekçesi Süresi