Ana Sayfa / Blog / Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Makaleler

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

19.03.2022

…… NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

……… 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

                                                                                                       Dosya No: …../…… Sorgu

 

Tutuklama Kararına

İtiraz Eden

ŞÜPHELİ                              :

MÜDAFİ                              : Av. Hilal SİVRİ

MÜŞTEKİ                             :

KONU                                   :Tutuklama kararına itirazlarımızın yasal süresi içerisinde sunulması ile şüphelinin tahliyesine karar verilmesi taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

 

1)            Müvekkilim …………’ın ……… tarihinde ……… 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin …../….. Sorgu sayılı dosyası kapsamında verdiği karar ile soyut gerekçelerle tutuklanmasına karar verilmiş olup tutuklama kararı hukuka ve adalete açıkça aykırıdır. Şöyle ki;

 

2)            Müvekkilim ………. 18 yaşında ……….. Üniversitesi …………. bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Müvekkilim  2021 yılı sonlarında hem ailesine destek olabilmek hem de okul harçlığını eğitim giderlerini karşılayabilmek amacıyla 10 yılı aşkın süredir karşı komşuları ve aile dostları olan …………. ve …………… kardeşlerin işletmekte olduğu …………. çalışmaya başlamıştır. Ailesi yıllardır tanıdıkları olan ……….. ve ………. isimli kişilere güvendikleri ve ………… olan dükkanları eve yakın konumda olduğu için müvekkilimin bu kişilerin yanlarında çalışmasını uygun görmüştür. Müvekkilim işbu ……….. çalışmakta iken …………. ve arkadaşı olan ……………. müvekkilimden halihazırda açık olan ………….. hesap kartı ve şifresi ile ………ta açacağı bir hesabın hesap kartı ile şifresini kendilerine vermesini istemiştir.

 

Müvekkilim de gerek yaşının getirdiği tecrübesizlik ve deneyimsizlikten gerekse de patronları olan bu  kişilerin kendisinin ve ailesinin 10 yılı aşkın süredir komşuları, arkadaşları, dostları olmalarından dolayı bu kişilerin kötü emellerle suç işleme saikiyle hareket edeceğini düşünmediğinden hem ………. hem de ……….. Bankası hesap kartlarını ve şifrelerini ……….. ve ……..’a teslim etmiştir. Ayrıca ……………… isimli bu kişiler işletmekte oldukları ………….. müvekkilim adına bir de telefon hattı çıkartmışlar, hattı kendileri kullanmışlardır. Yine işbu banka hesaplarının mobil ve internet bankacılığı şifrelerini de bu kişiler oluşturmuş ve kullanmışlardır. Müvekkilimin hesaplarının ne amaçla kullanıldığından, kimlerden ne kadar para hesaplarına aktarıldığından ya da kimlere gönderildiğinden savcılık makamınca ifadesi alınana kadar haberi ve bilgisi olmamıştır. Zaten müvekkilim ………… 6 gün çalıştıktan sonra Covıd-19 hastalığına yakalanmış, karantinaya girmiştir. Karantinadan çıktığında gittiğinde ………… orada çalışmasının karşılığı olarak müvekkilime ……….. vermiş ve banka kartlarını da teslim etmiştir.

 

Müvekkilim ifadelerinde belirtmiş olduğu ………..’yi bayide yaptığı çalışma ve mesaisinin karşılığı olarak almıştır. Müvekkilim müştekiyi tanımamaktadır, daha önce ne telefon yoluyla ne de başka yollarla herhangi bir görüşmesi olmamıştır, müştekiden herhangi bir şekilde para istememiştir, kaldı ki müşteki de ifadelerinde kendisini kadın bir şahsın arayarak para istediğini ve müvekkilim adına kayıtlı olan ancak tamamen ……….. isimli kişilerin kontrolünde olan …………hesabına gönderdiğini belirtmiştir.

 

3)          GEREK MÜŞTEKİNİN ZARAR MİKTARI GEREKSE DE MÜVEKKİLİMİN SUÇTAN ELDE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN YARAR MİKTARI OLDUKÇA DÜŞÜK MİKTARLAR OLUP MÜVEKKİLİM HAKKINDA VERİLEN TUTUKLULUK KARARI ANAYASAL BİR İLKE OLAN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AÇIKÇA AYKIRIDIR.

 

4)       Müvekkilim ve ailesi müştekinin ya da suçtan başkaca zarar gören varsa bu kişilerin zararlarını karşılamaya hazırdır.

 

5)       MÜVEKKİLİM ASIL FAİLLERİN ORTAYA ÇIKMASI VE CEZALANDIRILMASI İÇİN ÜZERİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMİŞ GETİRMEYE DE HAZIRDIR, DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ BULUNMAMAKTADIR.

 

Mevcut durumda delillerin yok edilmesi, karartılması, değiştirilmesi ya da gizlenmesi söz konusu değildir. Çünkü suç konusu olaya ilişkin tüm deliller adli makamlara intikal etmiştir. CMK m.100/2-b de tutuklama koşulu olarak belirtilen şüphelinin davranışları: delileri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe oluşturma şartları söz konusu değildir. Hatta tam aksine müvekkilim adli makamlara yardımcı olmuş ve soruşturmaya konu fiilleri asıl icra eden …………. isim soyisim ve adreslerini vermiştir.

 

6)            Müvekkilim üniversite öğrencisidir, sabit ikametgah sahibidir, kaçma şüphesi bulunmamaktadır, adli makamlardan kaçacak tecrübesi deneyimi ya da maddi durumu da bulunmamaktadır. CMK md.100/2-a da belirtilen şüpheli ve sanığın kaçması, saklanması, veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular bulunması kriteri şüpheli açısından bulunmamaktadır. Yine adli kayıtlardan da sabit olduğu üzere müvekkilim daha önce herhangi bir suç işlememiş olup sabıkasızdır. Daha önce hakkında bir şikayet dahi olmamış soruşturma açılmamıştır.

                                                                                                                                                 

7)            Kaçma ve delilleri yok etme şüphesi bulunmayan, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı takdirde tüm yükümlülükleri gereği gibi yerine getirecek olan, daha önce herhangi bir suça karışmayan şüphelinin tutuklu kalması aşırı bir tedbir olup, TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMASINA, hâkimliğiniz aksi kanaatte ise ADLİ KONTROL ALTINA ALINARAK SERBEST BIRAKILMASINA karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda açıklanan nedenlerle ve Sayın Makamınızca re’sen gözetilecek nedenlerle; öncelikle haksız ve hukuka aykırı TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILARAK MÜVEKKİLİMİN TAHLİYESİNE, sayın mahkemeniz aksi kanaatteyse de ADLİ KONTROL ALTINA ALINARAK SERBEST BIRAKILMASINA karar verilmesini saygılarımla vekaleten dilerim.

                                                                                                                                                                                                                                            Tutukluluğa İtiraz Eden

                                                                                          Şüpheli Müdafii

                                                                                  


Etiketler : Mahkeme Kararına İtiraz Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi CMK 268 Savunma Dilekçesi Örneği