Ana Sayfa / Blog / 2022 TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER KAYBI

Makaleler

2022 TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER KAYBI

13.03.2022

ARAÇ DEĞER KAYBI 2022

 

Hukuk sistemimizde değer kaybı kavramı konusunda net bir tanım bulunmamakla birlikte; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası altında sigortacı, kaza esnasında hatalı olan araç sahibinin sorumluluklarına müteselsilen, yani zincirleme olarak ortak olmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1409. maddesine göre ise trafik kazası esnasında değer kaybı oluşması durumunda meydana gelen kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası, hem kaza dolayısıyla meydana gelen hasarı ve zararı karşılamakla, hem de doğrudan zarar olarak kabul gören değer kaybını telafi etmekle yükümlüdür. Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre ise; “aracın bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.” şeklinde düzenlemeler mevcuttur. 

Değer kaybı aracınızın geçirmiş olduğu kaza sonrası ikinci el piyasa fiyatının düşmesidir. Kaza geçiren aracınız çok iyi şekilde onarıma tabi tutulsa dahi değerinde bir azalma olacaktır. Örneğin aracınızda motor kaputu, bagaj kapağı gibi parçalar orijinali ile yetkili servis tarafından değiştirilse dahi aracın değerinde azalma meydana gelmektedir.

Her kazadan sonra aracınızın değer kaybına uğramasının temel nedeni kazanın Tramer Kayıtları’na işlemesidir. Aracınızı satmak istediğinizde bu kaydı gören alıcılar kazaya karışmış bir aracı tercih etmeyecek, tercih etseler bile daha ucuza almak isteyeceklerdir. Ayrıca aracın parçasının değişmesi ve hatta en ufak bir boyama işlemi yapılması dahi aracın değerine olumsuz etki yapmaktadır.

Araç değer kaybının kimden talep edilebilir olduğu konusuna baktığımızda ise; meydana gelen kazada kusursuz olan tarafın araç değer kaybı, kazaya sebep olan taraf ya da o tarafın zorunlu trafik sigortasından karşılanır. Karşı tarafın sigortasından ya da karşı tarafın kendisinden herhangi bir değer kaybı talep edebilmek için her şeyden önce kazanın oluşumunda yüzde yüz kusurlu olmamak gerekmektedir. Bu noktada kusurun oranı da önem arz etmektedir. Zira kısmi bir kusur söz konusu ise kusurlu olunmayan oranda bir talepte bulunmak mümkündür. Kazanın meydana gelmesinde kusursuz taraf, araçta meydana gelen değer kaybının karşılanması için ekspertiz raporu alarak değer kaybına sebep olan tarafa dava açabilir yada bu kaybın karşılanması için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapabilir. 

Dava yolu ile değer kaybının tazmin edilmesi durumunda ise; kazada tam kusurlu olarak nitelendirilmemiş olan taraf, hasar gören eşyasının değerinde oluşan düşüş miktarında araçta oluşan değer kaybını ve bununla birlikte dolaylı olarak oluşan zarar olarak; ikame araç ya da kazanç kaybı bedeli talep etme hakkına da sahiptir. 

Bu talep, özellikle hasar gören aracın serviste ve bakımda kaldığı süre boyunca kiralanan araçlarda veya ulaşım için kullanılan alternatif ulaşım bedellerinin karşılanmasında gündeme gelmekte ve talep edilebilmektedir. Burada belirtilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi, doğrudan değer kaybı ile iş kaybı zararlarının karıştırılmamasıdır. Dolaylı olarak kabul edilebilecek giderler, özel olarak belirtilmediği sürece sigorta şirketleri tarafından karşılanmamaktadır. 

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA

Yargıtay uygulamasına baktığımızda değer düşüklüğünün hesaplaması ilk başlarda aracın kaza sonucunda gerçek anlamda kaybettiği değer üzerine odaklanmıştır. Şöyle ki kaza öncesinde 150.000,00TL piyasa değeri olan araç kaza sonrasında sahibinden – arabam gibi ikinci el araç piyasasını yansıtan web sitelerinde 130.000,00TL üzerinden satıldığı tespit edildiğinde 20.000,00TL’lik bir değer kaybı olduğu kabul edilmiştir. Ancak bu yöntem bugün kullanılmamaktadır.

Serbest piyasa ekonomisinde elinde ciddi bir sermaye bulunduran sigorta şirketleri; bilimsellik, objektiflik, hukukilik gibi kavramları öne sürerek Hazine Müsteşarlığı’na baskıda bulunarak araç değer kaybı hesaplama formülü olarak ifade ettiğimiz kilometre, parça değişimi, onarımı, parça cinsi, araç rayiç fiyatı gibi değişkenleri dikkate alan bir hesaplama sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sistem ile ne yazık ki mağdurların gerçek zararı tazmin edilememektedir. 

Formülün çalışma mantığına göre sökülüp takılabilir parça olarak adlandırılan aracın plastik tampon aksamı, camları, mekanik motor aksamı gibi bölümlerinde oluşan hasar ve onarımlar araç değer kaybı hesaplamasında yok sayılmaktadır.

Ancak aracın metal kaporta iskeletinde gerçekleşen hasarlardan değer kaybı alınabilmektedir. Örneğin aracınızda 40.000TL’lik bir hasar onarım maliyeti ortaya çıkmış olsun eğer zarar görüp tamir edilen parçalarınız plastik ön tampon, yan aynalar, ön farlar vs. ise değer kaybı tazminatı almanız mümkün görünmemektedir.

Araç değer kaybı hesaplamasında aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

 • Aracınızın marka ve modeli
 • Aracınızın üretim tarihi
 • Aracınızın trafiğe çıkış tarihi
 • Aracınızın kaza anındaki kilometresi
 • Aracınızın kaza tarihi itibariyle muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri
 • Aracınızın hasar geçmişi ve niteliği
 • Aracınızın boyanan / değişen parçaları dikkate alınarak hesaplanır.

Kimi kara araçları alanında çalışan eksperler ve kimi meslektaşlarımız araç değer kaybının hesaplanmasına yönelik olarak bir tablo veya exel paylaşsa da bu çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Resmi Gazete’de 20 Mart 2020 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar yayınlanmıştır.

ARAÇ DEĞER KAYBI ALINAMAYACAK ARAÇLAR

Teminat Dışında Kalan Haller üst başlıklı maddesine 7 ve 8 numaralı fıkra eklenmiştir. Bu fıkralar şu şekildedir:

7) Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri.
8) Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için yapılan değer kaybı talepleri.

Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçları ve yabancı plakalı araçların karıştığı kazalarda hasar sebebiyle sayılan araçların lehine olacak şekilde değer kaybı talebinde bulunulamayacaktır.

YENİ ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA 2022

Eski Genel Şartlarda araçlarda yaşanan değer kaybı konusunda 165 bin km üst sınırı vardı. 165 bin km ve üstünde bulunan araçlarda değer kaybı talebinde bulunamıyorduk. Yeni düzenleme ile artık bu sınır kaldırılmakla birlikte değer kaybı hesaplamasındaki km katsayı oranı düşürülerek formül ve katsayı oranları yeniden belirlenmiştir.

Araç km katsayısına göre 75 bin km de yer alan aracın değer kaybı hesaplamasında baz alınan km katsayısı çarpanı ile 149 bin km de yer alan aracın katsayısı çarpanı aynı olarak belirlenmiştir. Bu da araç değer kaybının daha az hesaplanmasına neden olacaktır.

Ayrıca araçta meydana gelen maddi hasarın, aracın rayiç bedelinin %2’sinin altında kalması halinde değer kaybı tazminatı araçta meydana gelen maddi hasar tutarını aşamayacaktır. Yani aracınızda meydana gelen maddi hasarlarda meydana gelen hasar araç rayiç bedelinizin %2 sinden fazla olmayacaktır.

Örneğin piyasa değeri 100.000,00 TL olan aracınızda 1.500,00 TL hasar meydana geldiğinde değer kaybınız bu miktardan fazla bile olsa 1.500,00 TL den fazla değer kaybı alınamayacaktır.

ARAÇ DEĞER KAYBI ŞARTLARI 2022 YILINDA NELERDİR ?

 • Çift Taraflı Kaza Olması
 • Kazada %100 Kusurlu Olunmaması
 • Kazada Araçta bir Hasar Oluşması ve Onarılması
 • Parçaların daha önce başka bir kaza nedeni ile onarılmamış olması

1. Çift Taraflı Kaza Olması

Öncelikle bir değer kaybından bahsedilebilmesi için aracınızın çift taraflı bir trafik kazasına karışmış olması gerekmektedir. Açacak olursak tek taraflı olan, kendi başınıza yaptığınız kazalar; duvara sürtme, ağaca çarpma ve benzeri kazalar değer kaybı alanına girmemektedir.

2. Kazada %100 Kusurlu Olunmaması

İkinci unsurumuz gerçekleşen kazada %100 yani tam kusurlu olmamanız gerekmektedir. Kazaya tamamen siz sebebiyet vermişseniz, diğer araç ve kişilerin bir kusuru yoksa yine değer kaybından söz edilemez. Çünkü herkes kendi kusuru oranınca verdiği zarardan sorumludur. Size bir başkası zarar vermeli ki siz o kişi ya da kurumlardan zararınızı isteyebilmelisiniz.

3. Kazada Araçta Bir Hasar Oluşması ve Onarılması

Üçüncü unsurumuz gerçekleşen kazada aracınızda bir hasar oluşması ve bu hasarın onarım işlemleri sonucunda giderilmiş olması gerekliliğidir. Giderilmemiş zarar, onarım işlemi görülmeyen hasar nedeniyle de değer kaybı alınamayacaktır. Değer kaybı hesaplamasında yapılan onarım işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler oldukça önemlidir. Bunların düzgün bir şekilde toplanması ve depolanması önemlidir.

4. Parçaların daha önce başka bir kaza nedeni ile onarılmamış olması

Dördüncü unsurumuz onarım işlemi gören parçaların daha önce bir başka kaza nedeniyle hasar görerek onarım işlemine tabi tutulmamış olması gerekmektedir. Takdir edersiniz ki bir araç iki kez aynı yerden gördüğü hasar nedeniyle değer kaybedemez. Aracın ilgili parçası ilk kazasında onarım gördüğü için değer kaybı yaşamıştır. Tabi ki aracın ikinci, üçüncü ve diğer kazalarında farklı parçalarının hasar görerek onarıma tabi olmasında değer kaybı gündeme gelecektir.

ARAÇ DEĞER KAYBI KM SINIRI 2022

Araç değer kaybı km sınırı 2022 itibarı ile kaldırılmıştır. Sonuç olarak her yaş ve kilometredeki araç için değer kaybı alınması söz konusudur. Ancak tutarın ne kadar olacağı konusu ise aracın piyasa rayici, kilometresi, hasarın TL karşılığı gibi etkenlerin dikkate alındığı formül üzerinden yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkacaktır.

ARAÇ DEĞER KAYBI YAŞ SINIRI 2022

Araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin taleplerde, aracın özellikleri ve kazanın oluş şekli değer kaybı bedelinin tespitinde önemli rol oynamaktadır. Trafik kazası sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybının belirlenmesinde öncelikle söz konusu aracın markası, modeli, yılı, kilometresi, hasar miktarı ve geçmiş hasar kayıtları etkili hususlardandır. Bununla birlikte kazanın oluş şekli bakımından kusur dağılımları da önem arz etmektedir.

Değer kaybı taleplerinde aracın özellikleri bakımından yanlış bilinenin aksine, araç yaş sınırı bakımından herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Aracın markası, modeli, yaşı (yılı) ve kilometresi bakımından değer kaybı bedelinin tazmini açısında bir alt veya üst sınır söz konusu değildir. Bu hususlar yalnızca araçta oluşan değer kaybının tespitinde, hesaplanacak değer kaybı bedelinin miktarını etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle belirli bir yaş sınırı üzerinde olan araçlarda değer kaybı oluşmayacağı yönündeki kanı isabetli değildir.

Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, kaza sebebiyle araçta oluşan değer kaybı bedeli Trafik Sigortası Genel Şartları’nda düzenlenen “Değer Kaybı Hesaplaması Formülüne” göre hesaplanmaktaydı. Bu formüle göre 165.000 kilometrenin üzerinde araçlarda değer kaybı oluşmayacağı düzenlenmekteydi. 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2019/40 Esas 2020/40 Karar sayılı kararında; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90 ve 92. maddelerde geçen ‘Genel Şartlar’ ifadeleri iptal edilmiştir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinin “… ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir…” ve ikinci cümlesinde yer alan “…ve genel şartlarda…” ibarelerinin iptaline karar verilmiştir. Yani Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararı ile birlikte eskiden kullanılan Değer Kaybı Hesaplama formülü uygulamadan kaldırmıştır.  Söz konusu iptal kararı ile artık 165.000 km sınırı kaldırılmakla birlikte, “mini onarım” olarak adlandırılan plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı gibi parçalar da değer kaybı kapsamına alınmıştır.

Araç değer kaybı hesaplanması çerçevesinde avukattan hukuki yardım alınması oldukça önemlidir.

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek ve bilgi almak için arayabilirsiniz.


Etiketler : Araç Değer Kaybı Avukat Araç Değer Kaybı Avukatı İstanbul Araç Değer Kaybı Hesaplama