Ana Sayfa / Blog / İşçilik Alacaklarının Tahsili Talepli Alacak Davası

Makaleler

İşçilik Alacaklarının Tahsili Talepli Alacak Davası

13.03.2022

                                                                                …………….. İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI               :

VEKİLİ                   : Av. Hilal SİVRİ

DAVALI                :

KONU                   : İşçilik alacaklarının tahsili talepli alacak davamızdır. Her türlü talep ve dava hakkımızı saklı tutarız. Harca esas değer şimdilik 400 TL’dir.

AÇIKLAMALAR  :

 

1)      Müvekkil davalı işverenlik bünyesinde 06/10/2017 – 09/09/2021 tarihleri arasında  olarak aralıksız, kesintisiz çalışmıştır. Müvekkil 01/07/2021 tarihine kadar satış danışmanı olarak çalışmış, bu tarihte kademe atlatılarak “satış şefi” görevine getirilmiştir.

2)      Müvekkilin 01/07/2021 tarihine kadar ki ücreti asgari ücrettir. Ancak kademe yükseltilmesi ile birlikte maaşı net …… TL’ye çıkarılmıştır. Ancak müvekkile yalnızca asgari ücretlik kısmı ödenmiş, geri kalan ücreti ödenmemiştir. Müvekkile maaşı haricinde …… TL tutarında ticket vermek suretiyle yemek yardımı yapılmaktadır. Ayrıca iş yeri uygulaması gereği aylık düzenli prim ödemesi yapılmaktadır.

3)      Müvekkil haftada 6 gün çalışmıştır. Ayrıca ayda 1 gün hafta tatili gününde çalıştırılmıştır.

4)      Müvekkil çalıştığı dönem boyunca 10.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışmıştır. Ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günlerinin tamamında tam zamanlı olarak çalışmıştır. Müvekkile fazla mesai, ubgt. , hafta tatili ücretleri ödenmemiştir.

 

5)      Müvekkil 09/09/2021 tarihinde iş akdini;

Prim ücreti alacaklarının eksik ödenmesi, maaşının eksik ödenmesi, fazla mesai, UBGT. , hafta tatili ücretlerinin ödenmemesi, rızası dışında angarya işler yüklenmesi, iş koşullarının rızası bulunmaksızın değiştirilmesi, görev tanımı haricinde angarya işler yüklenmesi, mobbing uygulanması, eşit işlem ilkesine aykırı davranılması, AGİ ücretlerinin eksik ödenmesi, kısa çalışma ödeneğinden faydalanılan dönemlerde tam zamanlı çalıştırılması ancak ücretlerinin ödenmemesi, SGK. Primlerinin eksik yatırılması nedenleriyle iş akdini haklı sebeplerle feshetmiştir. Nitekim arabulucuk aşamasının bitişi sonrasında müvekkile bir kısım ücret alacakları yatırılmıştır. Banka hesaplarının incelenmesi halinde işbu durum görülecektir.

6)      Müvekkilin hak ettiği kıdem tazminatı, fazla mesai, ubgt., hafta tatili ücretleri ve sair işçilik alacakları kendisine ödenmemiş bu nedenle arabuluculuk yoluna başvurulmuş ancak anlaşma sağlanamamış, Huzurdaki davayı açma gereği doğmuştur.

7)      Dava dilekçemizde belirttiğimiz hususlar başta tanık anlatımları olmak üzere “DELİLLER” kısmında belirttiğimiz deliller ile ispat edilecektir.

HUKUKİ NEDENLER         :4857 sayılı iş kanunu, borçlar kanunu, Yargıtay kararları ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                              :

1.       Tanık anlatımları, (tanık listesi bilahare verilecektir.)

2.       İş yeri kayıtları, (Aleyhe kayıtları kabul etmiyoruz.)

3.       İhtarname,

4.       Mail, whatsapp yazışmaları,

5.       Prim tabloları,

6.       SGK. Kayıtları,

7.       Emsal ücret araştırması,

8.       Keşif,

9.       Bilirkişi,

10.   Yemin,

11.   Banka kayıtları,

12.   İsticvap

13.   Ve sair her türlü delil. Karşı delil sunma hakkımızı saklı tutarız.

NETİCE-İ TALEP                 :

Yukarıda belirtilen nedenler ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle davamızın KABULÜ ile,

1.       Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı kalmak kaydıyla, şimdilik KISMİ dava olarak;

….,00 TL Kıdem Tazminatı Alacağının fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faiziyle davalıdan alınarak tarafımıza verilmesini,

2.       Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, HMK. Madde 107 uyarınca BELİRSİZ alacak davası niteliğinde olmak suretiyle;

….,00 TL Fazla Mesai Ücreti Alacağının fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizleriyle,

….,00 TL Hafta Tatili Ücreti Alacağının fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizleriyle,

….,00 TL Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağının fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizleriyle davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine,

3.       Yargılama giderleri ve arabuluculuk sürecine katılımımız nedeniyle doğan vekalet ücreti de dahil olmak üzere vekâlet ücretlerinin davalı yana yüklenmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Av. Hilal SİVRİ

 


Etiketler : İş Hukuku Avukatı En İyi İşçi Avukatı İş Hukuku Avukatı Bakırköy İş Hukuku Avukatı Avcılar İş Hukuku Avukatı Başakşehir