Ana Sayfa / Blog / Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Beyan Dilekçesi

Makaleler

Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Beyan Dilekçesi

19.03.2022

                                                       …………….SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                                                                                                                                Dosya No: …../….. Esas

 

Beyanda Bulunan

Davacı                  :

Vekili                   : Av. Hilal SİVRİ

Davalılar             :

Konu                     : ………… Tapu Müdürlüğü ……………. tarih ve ………..başvuru numaralı başvuru sonucuna ilişkin beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar       :

  1)          Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı davanın, ………..tarihli duruşma tutanağının ….. numaralı ara kararı ile "tapu kütüğünde idari yoldan düzeltim yaptırmak üzere tarafımıza yetki ve süre verilmesine" karar verilmiştir.

 

2)              İşbu ara karar gereği, tapu maliki ……………..'ün baba adının düzeltilmesi için ………… Tapu Müdürlüğüne …………. tarihli ve ………..başvuru numaralı idari yoldan düzeltim başvurusu yapılmış olup tapu müdürlüğünce …………… tarihinde "hak sahibinin kimliği mevcut evraklarla tespit edilemediğinden" başvurunun iptaline karar verilmiştir.

 

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve resen dikkate alınacak sebeplerle;

……………Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak ………… tarihli ve ………….. başvuru numaralı başvurunun sonucunun sorulmasına ve gereğinin yapılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

                                                                                               Beyanda Bulunan

                                                                                                  Davacı Vekili

                                                                                                       


Etiketler : Beyan Dilekçesi HMK Ara Karara Beyan Dilekçesi Dava Beyan Dilekçesi Beyan Dilekçesi Örneği